E-mail cím:    Jelszó:   

Ingatlanos dolgok

/ Etikai kódex


Etikai Kódex
(Játékszabályok)
 

Az elkövetkező 42 pont ismerteti azokat a játékszabályokat, amelyeket be kell, és amiket illik betartani mindazoknak, akik a mai magyar törvények és kultúra keretein belül ingatlanközvetítéssel kívánnak foglalkozni.

Akik nem ismerik, vagy nem tartják be az alábbi játékszabályokat, azok könnyen tévútra futhatnak, amiből számtalan bajuk származhat, ideértve az anyagi nehézségeket, a rossz hírnevet, a csődbe ment vállalkozást, és a polgári- vagy büntetőjogi meghurcoltatást is.

Az alább ismertetett Játékszabályok felfogható etikai kódexként is, és nagyon ajánlott, hogy így tekintsünk rá.

Ez az Etikai kódex a

MARKET Home® Ingatlanközvetítési Rendszer része.

A Játékszabályok általános érvényű elveket fogalmaz meg az ingatlanközvetítői munkát végző emberek és szervezetek magatartására vonatkozóan.

Iránymutatást ad az ügyletek bonyolításához, az ügyfelek kezeléséhez és a velük folytatandó tárgyalásokhoz.

Meghatározza a más ingatlan ügynökökkel, ingatlanok képviselőivel vagy ingatlanértékesítőkkel (a továbbiakban: ingatlanszakemberek) való tárgyalások és együttműködések általános szabályait.

A Játékszabályok segítséget nyújt az ingatlanirodák számára, a náluk dolgozó vagy velük szerződéses viszonyban együttműködő ingatlanügynökök irányításában, és abban hogy úgy működjenek, hogy növeljék az ingatlanközvetítői szakma hírnevét és biztosítsák, hogy a nagyközönségben és az üzletágban tevékenykedőkben olyan képet alakítsanak ki, amely szerint a MARKET Home® Ingatlanközvetítési Rendszer alkalmazói a legetikusabb, legszakszerűbb, és legsikeresebb ingatlanközvetítő szervezetek, illetve ingatlanszakemberek.

 

1. Az ingatlanszakembernek tájékozódnia kell az olyan dolgokról, amelyek hatást gyakorolnak a működési területén található ingatlanokra, illetve azok kereskedelmére.

2. Az ingatlanszakembernek ismerni kell az összes vonatkozó törvényt, rendeletet, rendelkezést, szabályzatot, irányelvet, szokást, normákat és gyakorlati módszert, amelyek hatást gyakorolnak a működési területén lévő ingatlanokra, azok kereskedelmére illetve az ingatlanszakmára.

3. Az ingatlanszakembernek részt kell vennie az ingatlanszakértői pályával kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzéseken, és továbbképzéseken, a pályáján való előrehaladás érdekében.

4. Az ingatlanszakembernek vállalnia kell a környezetében működő más ingatlanszakemberek által gyakorolt bármilyen olyan gyakorlat vagy módszer kiiktatását, amely káros lehet az ügyfelek számára vagy rossz hírét kelti az ingatlanközvetítői munkának. Ennek az irányelvnek az érvényesítésekor csak akkor szabad pereskedést vállalni, ha ez szükséges vagy elkerülhetetlen, vagy ha semelyik más megfelelő vita megoldási alternatíva sem vezetett eredményre. Ezt kívánják az anyagi és szakmai érdekek, egyaránt.

5. Az ingatlanszakember nem törekedhet tisztességtelen előnyre más ingatlanszakemberrel szemben.

6. Az ingatlanszakembernek, az üzleti tevékenysége folytatásakor arra kell törekednie, hogy elkerülje az ellentéteket a többi szakmabelivel. Az ellenségeskedés mindenki számára ártalmas.

7. Az ingatlanszakembernek nem szabad becsmérlő véleményt nyilvánítania más ingatlanszakember üzleti eljárásairól és nem szabad felajánlania, hogy véleményt mondjon más ingatlanszakember ügyleteiről. Nem továbbít rosszindulatú szóbeszédeket és nem bizonyított vagy hamis állításokat. Amennyiben kikérik a véleményét és úgy véli, hogy a kérésre reagálnia kell, az ilyen véleményét szigorúan szakmai szempontok alapján és udvarias formában kell megadni.

8. Az ingatlanszakembernek mindenkor védenie és támogatnia kell a saját ügyfele érdekét, de ugyanekkor tisztességesen kell eljárnia az ügyletben résztvevő összes féllel szemben, még akkor is, ha nem áll szerződéses viszonyban ezekkel a felekkel.

9. Az ingatlanszakember nem vezethet félre semmilyen eladót, vevőt, ingatlanszakembert vagy bármelyik ügylet résztvevőjét, és nem szabad félrevezető vagy csalárd módszereket használnia az üzleti tevékenység folytatása során. Ez vonatkozik a saját, az irodája, illetve az értékesítés céljából felvett ingatlan marketingjére is.

10. Az ingatlanszakembernek el kell kerülnie a túlzásokat, félrevezetést vagy bármilyen ingatlannal vagy ügylettel kapcsolatos tények eltitkolását, és tájékoztatnia kell az ügyletben résztvevő feleket az ingatlannal kapcsolatos olyan általa megismert hibákról, amelyek lényeges hatást gyakorolnak az adott ingatlanok értékére vagy hatással vannak a szóban forgó ingatlanok tervezett felhasználására; ugyanakkor nem köteles az ingatlan rejtett hibáinak feltárására vagy a szakértelmét meghaladó ügyekben való tanácsadásra.

11. Az ingatlanszakembernek a valóságnak megfelelő és pontos adatokat kell közölnie hirdetéseiben, illetőleg a bárki számára adott nyilatkozataiban, és senkit nem vezethet félre.

12. Az ingatlanszakember nem vásárolhat, vagy értékesíthet más részére, de saját részre sem ingatlant anélkül, hogy ne ismertetné a valóságnak megfelelő pozícióját az ügyletben résztvevő eladóval, vevővel valamint ingatlanszakemberrel.

13. Az ingatlanszakember nem javasolhatja ügyfelének, hogy ingatlan adás-vételt támogató szolgáltatásokat vegyen igénybe, csupán azért, mert adott szolgáltatásból pénzügyi előnye származhat. Ezért ilyen esetben köteles feltárni fennálló érdekeltségét az ügyfél felé.

14. Az ingatlanszakembernek javasolnia kell ügyfele részére, hogy vegyen igénybe jogi vagy hiteltanácsadást, ha az ügyfél érdeke ezt megkívánja.

15. Az ingatlanszakember nem tagadhatja meg a tőle telhető legmagasabb színvonalú szolgáltatást senkitől sem; vallási nézet, szexuális irányultság, hátrányos helyzet, családi állapot, bőrszín, faji vagy nemzetiségi hovatartozás miatt.

16.       Az ingatlanszakembernek legalább olyan színvonalú szolgáltatást kell nyújtania, amely általában elvárható egy ingatlanszakemberrel történő együttműködés során. Törekednie kell arra, hogy mindig teljesítse, amit megígért. Nem adhat tanácsot olyan ügyekben, amelyek meghaladják szakismereteit.

17.       A vevőt képviselő ingatlanszakembernek fel kell tárnia a vevőképviselet tényét, a még megbízásba nem vett ingatlan tulajdonosával történő első találkozásuk alkalmával.

18. A vevőt képviselő ingatlanszakembernek fel kell tárnia a vevőképviselet tényét, az eladót képviselő ingatlanszakemberrel történő első találkozásuk alkalmával.

19. Az ingatlaneladót képviselő ingatlanszakembernek fel kell tárnia a képviselet tényét az ingatlan felől érdeklődők részére, az első találkozásuk alkalmával.

20. Az ingatlanszakembernek kötelessége az ügylet lezárásáig az összes vételi ajánlatot a lehető leghamarabb átadni az eladónak, objektív és pártatlan módon.

21. Amennyiben egy értékesítés alatt álló ingatlanra egy ajánlat elfogadásra került, az eladásában együttműködést kereső bármely ingatlanszakember felé jelezni kell az elfogadott ajánlat tényét.

22. Az ingatlanértékesítési megbízást teljesítő ingatlanszakembernek, az ingatlan értékesítésében résztvevő vagy abban együttműködő ingatlanszakemberek felé azonnal jeleznie kell, illetőleg a feléjük publikus nyilvántartásokban fel kell tűntetnie, ha az ingatlan kikerül az értékesítésből, vagy elkelt.

23. Sem az ingatlaniroda, sem az ingatlanszakember nem vehet letétbe semmilyen összeget. Az ingatlanszakember csak és kizárólag átadásra vehet át bármilyen összeget, és azt a legrövidebb időn belül el kell juttatnia a címzetthez.

24. Az ingatlanok hirdetésekor minden ingatlanszakember köteles az irodája nevét feltüntetni a hirdetésekben. Kivéve, ha ez alól az irodája vezetése felmenti, vagy nem iroda kötelékében dolgozó, független vállalkozóként tevékenykedik.

25. Az ingatlan értékesítéséről szóló táblákat csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet az ingatlanon elhelyezni.

26. Csak a megbízást szerző ingatlanszakember, illetve irodája jelentheti ki, hogy „értékesítette” az ingatlant függetlenül attól, hogy az értékesítés egymaga bonyolította, vagy más ingatlanszakemberrel történő együttműködés eredménye volt. Azt azonban nem tilthatja meg a vele sikeresen együttműködőknek, hogy az ügyletben való együttműködésüket, részvételüket vagy segítségüket hirdetésben szerepeltessék, vagy arról hasonló nyilatkozatokat tegyenek.

27.       Az ingatlanirodáknak és az ingatlanszakembereknek egyaránt biztosítaniuk kell, hogy az ingatlanszakemberek és ingatlanirodák körében kötött megállapodások, és az ingatlanügyleteket érintő és abból származó valamennyi pénzügyi kötelezettség és vállalás, írásban jöjjön létre, az adásvételi ügyek ügyvéd vagy közjegyző által hitelesítettek legyenek. Minden megegyezés a felek szándéka szerinti pontos megállapodást fejezze ki, valamint megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak.

28. Abban az esetben, ha egy ügyletben résztvevő fél aláírásával lát el egy dokumentumot, az ingatlanszakembernek biztosítania kell, hogy az illető fél kapjon egy példányt az aláírt dokumentumból.

29.       A kooperációs ügyletek esetében az ügylettel kapcsolatos minden díjat annak az irodának a részére kell megfizetni, amelynek az ingatlanszakember a tagja (alkalmazottja, vagy szerződéses partnere) és nem az ingatlanszakember részére, kivéve, ha az ingatlanszakember nem iroda kötelékében dolgozó, független vállalkozóként tevékenykedik.

30. Az olyan ingatlanra, amelyre egy ingatlanszakember kizárólagos megbízást szerzett, az adásvételre vonatkozó tárgyalásokat vele kell lefolytatni, és nem az ingatlan tulajdonosával, kivéve, ha ehhez az illető ingatlanszakember hozzájárul.

31. Az eladó ügynökeként működő ingatlanszakembernek meg kell határoznia az együttműködés előírásait és feltételeit. Az együttműködő ingatlanszakemberek nem tételezhetik fel, hogy egy együttműködési ajánlat tartalmazza a díjazási ajánlatot is. Egy kooperációs ügyletben a díjazásról szóló jogosultságról meg kell állapodni az ingatlan értékesítésére megbízást szerző ingatlanszakember és a vele együttműködő ingatlanszakemberek között még az előtt, mielőtt az ingatlanra a vételi ajánlatot elkészítik. A megállapodás megkötésekor a feleknek kötelessége figyelembe venni az alapelvet, miszerint a munkamegosztás alapján tisztességesesen és értékarányosan kell a jutalékot vagy az egymás felé kifizetendő szolgáltatási díjakat megfizetni.

32. Az ingatlanszakember, aki egy értékesítendő ingatlanról információt kap egy megbízást szerző ingatlanszakembertől, csak azokat az információkat adhatja ki harmadik fél részére, amelyeket a megbízást szerző engedélyezett, illetőleg nem hívhat fel másokat együttműködésre a megbízást szerző hozzájárulása nélkül.

33. Az ingatlanszakemberek közvetlenül is érintkezésbe léphetnek más ingatlanszakemberek ügyfeleivel abból a célból, hogy olyan típusú ingatlanszolgáltatásokat, vagy ezek végzését célzó szerződéskötést ajánljanak fel, amely szolgáltatások nem állnak kapcsolatban a szóban forgó ingatlanszakember által jelenleg nyújtott szolgáltatásokkal, továbbá olyan ingatlanokat ajánljanak, amelyekkel a szóban forgó ingatlanszakember nem rendelkezik, vagy nem ajánlott ügyfele részére.

34. Az ingatlanszakembernek, aki közvetlen szerződéses kapcsolatba kerül más ingatlanszakember ügyfelével és ez a kapcsolat nem a szóban forgó ingatlanszakember közreműködésével jött létre, nem kell figyelembe vennie a már fennálló kapcsolatot (kivéve ha ez a kapcsolat kizárólagos szerződésen alapul egy bizonyos megállapodásra vonatkozóan), azonban ha az adott ügyféllel bármely ingatlanszakember ajánlásával, vagy közreműködésével kerül kapcsolatba, az ügyféllel kapcsolatos első ügyletet kooperációs ügyletként kell kezelnie, és meg kell állapodnia az ajánlati díjazásról a szóban forgó ingatlanszakemberrel.

35. Egy ingatlanszakember nem törekedhet másik ingatlanszakember kizárólagos megbízásának megszerzésére. Ez nem zárja ki, hogy annak lejárta után szerezzen megbízást. Abban az esetben, ha a kizárólagos megbízást szerző megtagadja a megbízás érvényességének lejárati dátumát feltárni, az ingatlanszakember érintkezésbe léphet az eladóval ezeknek az adatoknak a megkapása érdekében, és megtárgyalhatja azokat a feltételeket, amelyek szerint egy jövőbeli értékesítési megbízást esetleg végezhetne, vagy olyan megbízást szerezhet, amely a meglévő kizárólagos megbízás lejárta után válik hatályossá.

36. Ha egy ingatlanszakembert megkeres egy ingatlan tulajdonosa egy olyan ingatlan értékesítésével kapcsolatban, amely egy másik ingatlanszakembernél van kizárólagos megbízásban, az ingatlanszakember megtárgyalhatja azokat a feltételeket, amelyek szerint egy későbbi megbízást végezhetne, vagy amely a meglévő kizárólagos megbízás lejártakor válik hatályossá.

37. Egy ingatlanszakember nem fordulhat ügyfélként olyan ingatlan-tulajdonoshoz, akiről kiderült, hogy ingatlanát más ingatlanszakember kizárólagos megbízásba vette.

38. Egy ingatlanszakember nem küldhet célzott, postai vagy más formájú írásos megbízásszerzésre irányuló felhívást olyan ingatlantulajdonos számára, akinek ingatlanja kizárólagos megbízásban van egy ingatlanszakembernél. Ez a szabály általános reklámokra, valamint tömeges levelekre és nyomtatványokra nem érvényes.

39. Egy megbízás elfogadása előtt egy ingatlanirodának minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak megállapítása érdekében, hogy az ingatlanra vonatkozóan nincs-e érvényes kizárólagos megbízási megállapodás, továbbá az ingatlan értékesítésére megbízást adók rendelkeznek-e jogosultsággal az értékesítésre, illetve magának az ingatlannak az értékesítését nem zárja-e ki bármely tényező.

40. Egy ingatlaniroda nem létesíthet semmilyen üzleti kapcsolatot anélkül, hogy azt pontosan meg ne vizsgálta volna. Ideértve a kapcsolat létrejöttekor fennálló helyzetre vonatkozó tényeket és az üzlet lehetőségeit, továbbá teljes felelősséget kell vállalnia azokért az üzleti kapcsolatokért, amelyeket létrehozott.

41. Egy ingatlaniroda az általa létrehozott megállapodások szerint eleget kell tegyen minden pénzügyi kötelezettségének. Vonatkozik ez más ingatlanirodákkal történő kooperációs ügyletekre, és a vele dolgozó ingatlanszakemberekkel történő elszámolásokra egyaránt.

42. Egy ingatlaniroda illetve ingatlanszakember nem háríthatja el a vele kapcsolatban álló ingatlanszakemberek és ingatlanirodák munkájával, vagy nyilatkozataival kapcsolatosan felmerülő felelősséget. Kötelessége betartani, és betartatni a fentebb felsorolt szabályokat.


2009. szeptember 01.2009. 09. 01. 03:44:36

Kapcsolódó cikkeink

  1. Üzleti etika az ingatlanközvetítésben
  2. ETIKAI KÓDEX

Értékeld!
Teljesen haszontalan 3 csillag Nagyon tanulságos 1 csillag 2 csillag 3 csillag 4 csillag 5 csillag


KOMMENTEK (0)

Még nem kommentált senki, légy Te az első!

Regisztráció és/vagy belépés után Te is hozzászólhatsz.Csúcstechnológia az ingatlanközvetítésben
Ingatlanos dolgok
 
Képzés
 
Esettanulmányok
 
VIP Club
 

 CIKK KERESÉSE


Keresendő szó a címben:


 << vissza a kezdőlapra

 


© 2021 MARKET Home ® | Adatvédelmi elvek | Elérhetőségek